Investeringsfokus | Energi

Bent Aagaard og Thomas Riel

Investeringer i vedvarende energi er et af vores klienters og investorers fokusområder. En investering i vedvarende energi er en investering i en bæredygtig fremtid for nuværende og kommende generationer.

Vedvarende energi omfatter hyppigst investeringer i vindmølle- og solcelleparker, men det underliggende aktiv kan også omfatte projekter, der udvinder energi ved hjælp af vandets kræfter.

Det forudsigelige og vedvarende energipotentiale i sol, vind og bølger gør investering i energiprojekter attraktive, da indtægter fra strømproduktion og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger kan budgetteres med en høj grad af forudsigelighed.

Vi samarbejder med forskellige eksperter på området, og i fællesskab faciliterer vi alle aspekter af investeringer i energiprojekter fra køb, udvikling, management og evt. videresalg af aktivet.

Centrale aspekter

Bæredygtig investering

Gennemsigtig budgettering

Stabilt og langsigtet cash flow