Investeringsfokus | Commodities

Bang & Jensen Commodities handler bl.a. med fysiske råvarer på vegne af vores Family Office klienter og investorer.

Vi handler råvarer, der er i høj efterspørgsel, og videresælges på forhånd til kontraktuelt forpligtede købere på tidspunktet for vores transaktioner.

Vi fører derfor ikke lager, men videresælger råvarerne, så snart de ankommer til vores købers destination. Det er også på dette tidspunkt, at betalingen til vores leverandør finder sted.

Råvarerne handles med relativt lave marginer, høj frekvens og høje volumener. Det er med til at skabe særdeles attraktive afkast for vores klienter og investorer på de direkte investeringer, vi tilbyder.

Vi samarbejder med mange forskellige eksperter på området, og i fællesskab faciliterer vi alle aspekter af investeringen.

Centrale aspekter

Kortsigtet investering

Lav margin, men høj frekvens

Højt risikojusteret afkast